مدارک لازم جهت استخدام

 • تصویر تمام صفحات شناسنامه (به همراه اصل جهت رویت)
 • تصویر پشت و روی کارت ملی (به همراه اصل جهت رویت)
 • یک قطعه عکس پرسنلی
 • گواهی عدم سوء پیشینه
 • تصویر آخرین نسخه قولنامه یا سند ملکی محل سکونت به همراه یکی از قبوض
 • تصویر صفحه اول دفترچه بیمه
 • سفته یا ضمانت به تناسب مسئولیت های شغلی
 • تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 • تصویر گواهینامه رانندگی
 • تصویر گواهی پایان خدمت سربازی
 • تصویر سایر گواهینامه های آموزشی اخذ شده