این کارگاه به اهتمام شرکت آرین پترو ایده و با همکاری موسسه برنامه سازان میهن بعنوان ستاد برگزاری نمایشگاه تدارک دیده شده. کارگاه از تاریخ 14 تا 17 اسفند 1401 هر روز بین ساعت 14:30 تا 16:00 در محل شهرآفتاب برگزار خواهد شد و حضور در آن برای عموم آزاد و رایگان می باشد. برای مشارکت در کارگاه کافیست مشخصات خود را در لینک ثبت نام وارد کنید.

چکیده مطالب:

  • الزامات موتور در زمان طراحی و بعد از تعمیرات
  • انواع دینامومتر
  • خروجی های کنترل فرآیند توسط دینامومتر
  • اهمیت بهره از دینامومتر در جامعه صنعتی
  • نقش دینامومتر در اهتمام به بند 24 اقتصاد مقاومتی