در راستای تقویت مفاهیمی مانند رقابت سالم، روحیه تیمی، تحکیم رفاقت و افزایش انضباط؛ نظام رتبه بندی بازیکنان به شرح زیر تهیه و اجرایی می گردد:

اعضای باشگاه به ازای ۲۰ مرتبه حضور در بازی های رسمی به سطح بالاتر صعود می کند. عدد مربوط به سطح بطور دائمی در جلوی نام بازیکن درج شده و هرگز از بین نمی روند. همچنین عملکرد بازیکنان با کسب یا کسر امتیاز ارزیابی می شود. بازیکنان می توانند در هر مرحله از امتیازاتی که جمع کرده اند طبق جدول زیر برای دریافت جوایز استفاده کنند، اما در این صورت به امتیاز ۳+ باز خواهند گشت.

اخذ امتیاز بر اساس موارد زیر:

 • ثبت نام و تکمیل پروفایل 5+ امتیاز
 • حضور در هر بازی 2+ امتیاز
 • برد تیم در هر بازی ۲+ امتیاز
 • باقی‌ماندن جزو سه نفر نهایی بازی ۱+ امتیاز
 • انتخاب شدن بعنوان بازیکن برتر در هر بازی 2+ امتیاز
 • هرگونه همیاری داوطلبانه به روند برگزاری مسابقات ۱+ امتیاز
 • بازیکن برگزیده اخلاق مدار طی هر ماه 3+ امتیاز

خطاهایی که موجب کسر امتیاز می شوند:

 • استفاده از الفاظ رکیک و توهین آمیز ۲- امتیاز
 • تاخیر در حضور ۱- امتیاز
 • هرگونه مکالمه خارج از نوبت ۱- امتیاز
 • استفاده از صدای نامتعارف ۱- امتیاز
 • دخالت در امور برگزاری و داوری ۲- امتیاز
 • هرگونه لابی یا صحبت خارج از روند طبیعی بازی با سایر بازیکنان 2- امتیاز
 • خروج داوطلبانه بازیکن بدون اعلام نقش ۱- امتیاز
 • تقلب یا هر حرکتی که موجب اخراج بازیکن شود 3- امتیاز
 • عدم رعایت شئونات اخلاقی، عرفی و اجتماعی ۱- امتیاز

نحوه استفاده از امتیازات

امتیاز

جایزه

50

50 هزار تومان

100

120 هزار تومان

150

200 هزار تومان

200

400 هزار تومان

300

800 هزار تومان

400

1 میلیون تومان

500

2 میلیون تومان + تندیس یادبود باشگاه