درخواست عضویت باشگاه

درخواست شما ظرف مدت کوتاهی بررسی و نتیجه اعلام خواهد شد. پس از تایید عضویت شما مجاز به حضور در بازی های رسمی باشگاه خواهید بود.

توجه: کلیه اطلاع رسانی ها از طریق سامانه پیامکی به این شماره ارسال خواهد شد.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا کد نمایش داده شده در باکس روبرو را عیناً در جای خالی وارد کنید

CAPTCHA
لطفا صبر کنید