انواع غرفه نمایشگاهی

استاندارد

Type A
غرفه آماده در سالـن سرپـوشیـده و مـجـهز بـه تجهیـزات پیش ساخته (شامـل پانـل های اطراف، موکت، یک عدد پریز، روشنائی، یک عدد میز، دو عدد صندلی، کتیبه نویسی)

زمین خام

type B
در این حالت طبق مساحت درخواستی بــه مشارکت کنــنـده فـضای خــام نمایشگاهی اختصاص داده می شود و بمنظور جداسازی محوطه از غرفه های اطراف و راهروها، وی موظف است طبق نیازهای خویش نسبت به طراحی و اجرای غرفه (شامل کفسازی، دیواره های اطراف، قفسه بندی، سیمکشی، روشنایی و ...) اقدام نماید

ساخت و ساز

Type C
در سالن سرپوشیده دارای طراحی خاص (بنا به نیازها و سفارش مشارکت کننــده) دارای کلیـه تـجهیزات مورد نیاز

محوطه باز

Type D
غرفه آماده در فضای باز اطراف مـحوطه بــرگــزاری نــمایشگاه، پارکـینــگ ها و برنـامه های جانبی ماننـد پـیـست حرکـات نمایشی و محوطه صداگیری خودروها؛ دارای تـجـهیـزات پیـش ساختـه شامـل اسکلت فلزی و چادر اطراف، یک عدد پریز، روشنائی، یک عدد میز، دو عدد صندلی، کتیبه نویسی