بمنظور توسعه سطح کیفی "جشنواره تیونینگ، کمپینگ، مجموعه خودروهای کلاسیک و آفرود، لوازم جانبی و مصرفیIRANTUN2021" و بهره مندی از نظرات کارشناسان این حوزه، روز دوشنبه مورخ 3 خردادماه 1400 نشست خبری-توجیهی رویداد فوق الذکر با حضور مدیران ارشد دولتی، خصوصی، بازرگانان، اهالی رسانه و سایر تامین کنندگان کالا و خدمات این حوزه برگزار شد.