اگر کافه یا رستوران هستید، لطفا عنوان یا برند خود را در این قسمت درج کنید

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

حداکثر تا چند نفر امکان استقرار در فضای شما را دارند؟

صرفا مساحت فضای در نظر گرفته شده برای انجام بازی

لطفا نام و نام خانوادگی مدیر یا مالک مکان مورد نظر را درج کنید

لطفا نام و نام خانوادگی کسی که این فرم را تکمیل کرده است ذکر کنید

لطفا حروف نمایش داده شده را عینا در باکس خالی وارد کنید

CAPTCHA
لطفا صبر کنید