علیرضا چیذری

علیرضا چیذری

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره موسسه برنامه سازان میهن 09123235293
pp

پریسا یونسی

قائم مقام ستاد و مدیر بازرگانی 09195940269
82deb54b-0272-43da-949c-1e767750ba2e

زهرا پازانلو

مدیر اداری و مالی 09125888411
فوودکس – نفرات اجرایی

امید نقوی

مسئول روابط عمومی 09123273140
hamedani

حسین همدانی گلشن

عاملیت مجاز استان های شرقی 09154434135
فخیمی

علیرضا فخیمی

عاملیت مجاز استان های شمالی 09124883048
soleymani

میعاد سلیمانی

عاملیت مجاز استان های مرکزی 09138000493