فضای مجازی

با توسعه علوم و ابزارهای ارتباطی، فضای مجازی نیز اهمیت و جایگاه ویژه ای در معرفی سازمان ها به خود اختصاص داده است. تحولات اخیر در شیوه رفتار و زندگی اجتماعی، بشر را به استفاده از راه حل های آسان تر و سریع تر متمایل ساخته و به همین تناسب محیط کسب و کار نیز از زندگی روزمره تاثیر می پذیرد. تاجایی که امروزه اغلب بنگاه های اقتصادی بمنظور تامین بسیاری از نیازهای ارتباطی خویش (به ویژه در بخش های فروش، پشتیبانی و خدمات پس از فروش) از تعداد منابع انسانی خود کاسته و به بهره برداری از فضای مجازی روی آورده اند. برخی از خدمات قابل ارائه در این حوزه عبارتند از:
طراحی و اجرای سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)
طراحی و اجرای فروشگاه اینترنتی
طراحی و اجرای سیستم جامع خدمات پس از فروش
طراحی و بارگذاری پرتال اینترنتی و صفحات وب
استقرار سیستم ارسال پیامک انبوه (SMS)
تبلیغ در سایر شبکه های اجتماعی رایج