سیستم کنفرانس

این سیـستم تبـادل اطلاعات را بـصورت سازمان یـافته بیـن اعضای شرکت کننـده تضمین می نمایند. سیستم کنفرانس صوتی دارای یک پـردازنده مرکزی جهت تـولیـد آوای اصلی است که بـصورت بـی سیـم یا باسیـم به کنـسول رئـیس جلسه و سایر مشارکت کنندگان متصل می گردد. قابلیت رای گیری، ترجمه همزمان، اتصال به رایانه و دوربین Speed Dome از دیگر ویژگی های این سیستم می باشد.

برخی از مزایای استفاده از سیستم کنفرانس بشرح زیر می باشد:
– امکان محدود کردن تعداد سخنران های همزمان
– مدیریت زمان و روند مذاکرات
– انتقال یکنواخت صدای سخنران ها در محیط سالن
– امکان رای گیری، ذخیره و آرشیو صوت و تصویر
– امکان ترجمه همزمان مذاکرات در جلساتی که نیاز به این امر می باشد
– امکان کنترل جلسه توسط ریاست و قطع کنسول سخنرانان (درصورت لزوم)
– امکان پخش کلام ا… مجید، اذان و سرود ملّی جمهوری اسلامی ایران