تصویربرداری هوایی

هلیکوپترهای کنترلی و پرنـده های بدون سرنشین قادر به تصویربرداری از نماهای غیـر قابـل دستـرس برای دوربیـن های معمولی هستند.
با توجه به نصب دوربین های حرفه ای و انجام محاسبه فنی، لرزش دوربین نصب شده بر روی پرنده تا حد امکان گرفتـــه شـــده است. در نتیـجه تـصاویــر حاصـل دارای کیفیت بسیار بالایی است.
خروجی تصاویر بدست آمده فوق العاده زیبا و در عین حال شگفت انگیز خواهد بود. معمولا تصاویـر هوایـی جهت مصارف تبلــیغاتی، تولیــدات سینـمایی و تلویزیونی، ساخت تیزر و غیره استفاده می شوند.