تامین صوت

تامین صوت مناسب از اصول اساسی تمامی گردهم آیی ها است. کارشناسان کانون برسام با توجه به محتوی برنامه، وسعت محل برگزاری، تعداد حاضرین و سایر مشخصه ها بهترین گزینه را دراین رابطه به شما پیشنهاد خواهند داد.
این تجهیزات بطور معمول شامل پاور میکسر، باند و بلندگو، میکروفن، اتصالات و لوازم جانبی است که توسط اپراتور مربوطه نصب و راه اندازی می گردد.