میان وعده ها

امروزه تمایل به استفاده از تغذیه سبک از قبیل فینگر فودها، ساندویچ های کلاب و اسنک رو به افزایش است. این نوع پذیرایی در حفظ تمرکز و شادابی مدعوین موثر خواهد بود.
به دلیل طولانی بودن زمان همایش ها و با عنایت به لزوم تغییر ذائقه، سرو میان وعده به صورت های مختلفی انجام می شود. کانون برسام آمادگی دارد چنین خدماتی را بنا به سلیقه شما در سبک های سنتی و یا کاملاً مدرن ارائه دهد.