دوره های آموزشی

عنوان
کلیک ها
شناسایی تهدیدها و فرصت ها در فضای کسب و کار ایران
2790
ارزیابی و بهبود رضایت مشتریان
2282
اصول و مبانی افزایش فروش و توسعه بازار
3308
کارآفرینی از ایده تا عمل
2046
مجموعه سمینارهای تخصصی مهارت های کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
2696
برخي از موسسات مطرحی که افتخار همکاری با آنان را داشته ایم