تندیس و لوح تقدیر

تقدیر از چهره های برتر جز لاینکف همایش ها و نقطه عطف یک رویداد نمایشگاهی است. دریافت کنندگان این تقدیرنامه ها و لوح ها، سال ها آنها را در ویترین افتخارات خود نگهداری کرده و به سایرین نشان خواهند داد. چرا که تنها یادگار به جا مانده از یک روز خوب و خاطره انگیز در زندگی آنان می باشد.

به همین دلیل ساخت زیبا و شکیل تقدیرنامه، تندیس و لوح بسیار مهم و معرف کیفیت برگزاری رویداد مربوطه به اشخاصی که در آینده آنها را می بینند، خواهد بود.

ضمناٌ قرار دادن بج سازمانی بر روی لباس فرم تیم برگزاری در تقویت روحیه گروهی و افزایش تعلق سازمانی بی نهایت موثر است.