تاریخچه

تاریخچه
در سال 1379 با گردهمایی مجموعه ای از کارآمدترین افراد متخصص در منطقه غرب تهران کار خود را تحت عنوان موسسه پیکسل آغاز کرده و با تکیه بر تلاش و کوشش توفیق مناسبی در جذب مخاطبین کسب نمودیم. درسال 1381 همزمان با گسترش فعالیت ها ضمن توسعه محل دفتر مرکزی، نمایشگاه خدمات و محصولات در مجاورت آن افتتاح گردید. در همین مقطع درخواست کسب مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شد. سرانجام در یکصد و شصت و هفتمین جلسه کمیته تبلیغات استان تهران مورخ 1386/09/13 تقاضای این مجموعه پس از بررسی مورد موافقت قرار گرفت. از آن پس این کانون با نام تجاری برسام به معنی "آتش بزرگ"و شماره مجوز 1316 به کار خود ادامه داده است. هم اکنون ضمن ارتقاع دانش فنی و سطح مهارتی نیروی انسانی خود، پیشرفته ترین ماشین آلات و ابزارهای لازم جهت تامین نیازهای مشتریان در اختیار گرفته ایم. امیداست با بهره از این عناصر و در سایه الطاف الهی، توفیق خدمت به خلق نائل گردد.
  • 1379 تاسیس
  • 1381 توسعه دفتر مرکزی و افتتاح نمایشگاه محصولات
  • 1386 اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • 1389 انتقال محل دفتر مرکزی به مکان فعلی
برخي از موسسات مطرحی که افتخار همکاری با آنان را داشته ایم