اسپانسرینگIRANMEDIA2018

نوع خدمات الماس طلایی نقره برنز
درج لوگو روی پوستر *** ** * *
درج لوگو روی کارت پارکینگ * *
درج لوگو روی کارت غرفه داران * * *
درج نام و نشان تجاری در بند کارت غرفه داران *
درج لوگو روی کارت های دعوت  * *
درج لوگو روی بنرهای شهری و سایر تبلیغات محیطی * *
اختصاص فضای نمایشگاهی در موقعیت ممتاز ۳۲ متر مربع ۲۸ متر مربع ۲۰ متر مربع ۱۲ متر مربع
اختصاص وقت سخنرانی در مراسم افتتاحیه *
تجلیل در مراسم اختتامیه *  *
اهدای لوح تقدیر * *  *  *
آگهی تبلیغاتی در کتاب نمایشگاه ۲ صفحه رنگی ۱ صفحه رنگی نیم صفحه رنگی نیم صفحه رنگی
اختصاص کارت تشریفاتی خودرو جهت ورود به فضای نمایشگاه ** *
پخش مصاحبه در رادیو سراسری *
پوشش خبری ویژه قبل، در حین و پس از برگزاری نمایشگاه * * *
بیلبورد در محل پر تردد نمایشگاه *
تبلیغ در رادیو نمایشگاه ۴۰ نوبت در روز  ۳۰ نوبت در روز  ۲۰ نوبت در روز  ۱۰ نوبت در روز
درج نام و نشان تجاری در برگه های نظرسنجی *** ** * *
درج نام و نشان تجاری روی خودکارهای نظرسنجی *
امتیاز اهتزار بالون تبلیغاتی در محل نمایشگاه * *
اجرای مسابقه و قرعه کشی در محل نمایشگاه * *
توزیع بروشور در پکیج همایشهای جانبی *
نصب پرچم در محل سخنرانی ها و مصاحبه ها *** ** * *
درج نام و نشان تجاری در محل نمایش تندیس ویژه نمایشگاه *** ** * *
۱۵۰ میلیون تومان ۹۵  میلیون تومان ۶۵ میلیون تومان ۵۰ میلیون تومان