رزرو غرفه نمایشگاهی در OFFEX2020

- برگزاركننده در پذیرش درخواست ها اختیار تام دارد

- تکمیل این فرم صرفاً به منزله پیش ثبت نام است و تا زمانیکه مشارکت کنندگان محترم اقدام به تسویه حساب کامل ننماید غرفه رزرو نخواهد شد

- مبالغ اعلام شده علی الحساب می باشند و مبلغ قطعی متعاقباً طی پیش فاکتور اعلام می گردد

حق انتخاب مكان غرفه بر اساس اولویت ثبت نام می باشد. بدین معنی كه متقاضیانی كه سریعتر نسبت به ثبت نام و پرداخت هزینه مشاركت خود اقدام نمایند، درخصوص انتخاب مكان غرفه بر سایرین تقدم خواهند داشت

توجه: کلیه اطلاع رسانی ها در خصوص جشنواره از طریق پیامک به این شماره ارسال خواهد شد.

لطفاً نوع و مساحت فضای نمایشگاهی مورد درخواست خود را در بخش زیر انتخاب بفرمایید:

در صورت انتخاب این گزینه غرفه با تجهیزات پیش ساخته استاندارد به مشارکت کننده تحویل داده خواهد شد. تجهیزات پیش ساخته شامل پانل های اطراف، موکت، انشعاب برق، روشنائی، میز و صندلی معمولی و کتیبه نویسی سردرب غرفه است

در صورت انتخاب این گزینه فقط زمین خام به مشارکت کننده تعلق خواهد گرفت و مشارکت کنندگان می بایستی نسبت به معرفی پیمانکار مورد تایید شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج. ا. ایران (دارای گرید) جهت طراحی و اجرای غرفه اقدام نمایند.

در صورت انتخاب این گزینه تیم غرفه آرایی با توجه به نوع کالای نمایشگاهی شما و سایر نیازهایی که اعلام می فرمایید، اقدام به طراحی و اجراء غرفه کرده و غرفه با تجهیزات کامل به شما ارائه خواهد شد.

در صورت انتخاب این گزینه فقط زمین خام به مشارکت کننده تعلق خواهد گرفت و مشارکت کنندگان می بایستی ضمن تامین ضمانت های لازم، نسبت به معرفی پیمانکار مورد تایید شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج. ا. ایران (دارای گرید) جهت طراحی و اجرای غرفه اقدام نمایند.

لطفا کد نمایش داده شده در باکس روبرو را عیناً در جای خالی وارد کنید

CAPTCHA
لطفا صبر کنید