کمپین تبلیغاتی

در بسیاری از مواقع عملکرد نادرست در حوزه تبلیغات موجب می گردد که قسمت عمده‌ای از سود ناشی از کسب و کار، در رقابت های رسانه‌ای غیر حرفه‌ای هزینه شود. کسب و کارهای متعددی را می‌توان یافت که فعالیتشان، بیش از آنکه به انتفاع موسسه یا کسب رضایت مشتریان منجر شود، شبکه‌ی تامین رسانه‌‌ در کشور را ثروتمند کرده‌ است.
برای درک بهتر کمپـین تبلیغاتی، بایـد به خاطر داشتـه باشیم که مفهوم تبلیـغات خود پایـه‌های مشخصی دارد که در قالب‌های مختلف مورد بحث قرار گرفته است. شاید یکی از مدل های ساده که تصویر خوبی از تبلیغات ارائه می‌دهد مدل 5M باشد. به این پنج واژه توجه کنید:
Mission ماموریت
Money پول (بودجه)
Message پیام
Media رسانه مورد استفاده
Measurement ارزیابی اثربخشی تبلیغات
کمپین تبلیغاتی مجموعه‌ای از فعالیت‌های تبلیغاتی چند جانبه است که قبل از هر چیز پیام هدف کمپین مشخص شده، مخاطب تعیین شده و با برنامه‌ریزی دقیق، بکوشد پیام مناسب در دوره زمانی مناسب با بودجه مناسب برای مخاطب مناسب ارسال شده و تعداد بیشتری از مخاطبان را برای نزدیک تر کردن ارتباط با مالک کمپین، ترغیب نماید.
برای موفقیت در تبلیغات، ابزار مناسب و تخصص لازم جهت استفاده صحیح از آنها مورد نیاز است. برخی از شیوه های موثر در اطلاع رسانی عبارتند از:

  • ارسال دعوت نامه مستقیم (نامه، نمابر، کارت دعوت و …
  • آگهی و درج خبر در سایت ها، نشریات تخصصی و جراید کثیر الانتشار
  • تولید و پخش تیزر تلویزیونی و رادیویی
  • نصب استند و پوستر در اماکن پر تردد
  • ارسال پیام کوتاه به اقشار متخصص
  • ایجاد جریان خبری و هماهنگی با رسانه ها و خبرگزاری ها
  • تبلیغات محیطی از قبیل بیــل بورد و تابلوهای پرتابل
  • تکثیر و توزیع کاتالوگ و بولتن همایش