پیام مدیر مسئول

علیرغم توسعه علوم و فناوری های نوین مورد استفاده در فضای مجازی به لحاظ تاثیر شگرف ارتباطات مستقیم،برگزاری همایش ها و نمایشگاه های گوناگون بویژه در حوزه های تخصصی به طرز فزاینده ای در حال گسترش است و مشارکت در اینگونه رویدادها همواره بعنوان یکی از اصلی ترین روش های حفظ و توسعه بازار توسط موسسات معتبر مورد استفاده قرار می گیرد.بی تردید استفاده از نظرات کارشناسان بویژه در بخش های اطلاع رسانی، طراحی، مهندسی، ارتباطات و پردازش اطلاعات از عوامل استراتژیک موفقیت در برگزاری گردهمآیی ها و حضور اثربخش در نمایشگاه ها خواهد بود که افزایش بهره وری و تامین رضایت جامعه هدف، ضمن کاهش هزینه ها برآیند این امر می باشد.این کانون به عنوان یکی از معدود مراکز حرفه ای ارایه دهنده کلیه خدمات نمایشگاهی، تشریفات و گردهم آیی ها تلاش می نماید تا از طریق مدیریت پروژه بصورت کلیدی در دست مشتریان گرامی کلیه نیازهای آنان را برآورده سازد. بنحوی که ایشان فارغ از هرگونه فشار و نگرانی از اجراء مراسم خود نهایت لذت را ببرند.
برخي از موسسات مطرحی که افتخار همکاری با آنان را داشته ایم