نورافشانی و نورپردازی

نورافشانی و نورپردازی کاربردهای متعددی در همایش ها و رویدادهای نمایشگاهی دارد. با استفاده از این ابزار می توانید موضوعی خاص را در کانون توجه مخاطبین قرار دهید.
همچنین استفاده بجا از تاریکی و نور نه تنها زیبایی اجرای برنامه های هنری را چندین برابـر خواهد کرد، بلکه برای انجام بهینه امور تصویـربرداری نیز مورد نیــاز می باشد.
وسایل مختلفی بنا به نیاز جهت نورپردازی مورد استفاده قرار می گیرند. در صفحه مقابل به برخی از کاربردهای نور اشاره شده است.

  • نور صحنه
  • نورپردازی سالن
  • لیزر
  • کف سازی توسط شیشه و نور
  • نور محیطی
  • نورپردازی فضای باز