مشاوره و تدوین استراتژی

نخستین گام نیل به اهداف متعالی انتخاب صحیح مسیر و تهیه نقشه راه است. بی تردید سازمان ها از منابع محدودی برخوردار هستند که می بایستی برنامه ریزی درستی در استفاده از این منابع جهت معرفی کالا و خدمات خویش به جامعه هدف داشته باشند. چراکه در غیر اینصورت دستیابی به اهداف غیر ممکن شده و یا با صرف هزینه های بسیار میسر خواهد شد.
کانون برسام ارائه مشاوره به مشتریان محترم را مقدمه ای برای آغاز ارتباط تجاری با ایشان دانسته و از موضوع را رسالت های اصلی خویش قلمداد می کند. این کانون آمادگی دارد تجاربی که طی سالیان متمادی فعالیت در عرصه های مختلف بدست آورده و هم اینک به شکل دانش سازمانی در آمده اند را با مشتریان خود به اشتراک گذارد.