ساخت غرفه

طراحی و ساخت غرفه ای زیبا، شما را متمایز می سازد. تناسب فضای نمایشگاهی با نیاز های سازمان و بهره از آخرین دستاورد های علمی در زمینه دکوراسیون ضمن افزایش کارآیی فضای غرفه، نشانگر اعتبار و اقتدار هر موسسه ای است. برای این منظور کانون برسام از چیره دست ترین طراحان و زبده ترین عوامل اجرایی برای تامین نیاز های مشتریان خود بهره می برد.

پس از آنکه کلیه نیازهای مشتری طی عملیات طراحی لحاظ گردید و طرح مذکور بصورت سه بعدی از نماهای مختلف به رویت و تایید کارفرما رسید، اجراء در سه مرحله اصلی صورت می پذیرد:
بـخش اول) آماده سازی کلی سازه ها است که می بایستی در کارگاه انجام شود
بـخش دوم) مونتاژ و نصب سازه ها در محل برگزاری نمایشگاه
بخش سوم) امور تکمیلی شامل برقکاری، نورپردازی، رنگ آمیزی، نصب تابلوها، الصاق برچسب ها، تامین تجهیزات و …