جذب حامیان مالی و معنوی (sponsership)

بدلیل حضور طیف گسترده ای از اقشار اجتماعی به همراه متخصصین و مدیران در نمایشگاه ها و همایش ها، بهره برداری صحیح از فرصت های تبلیغاتی می تواند حاوی منافع تجاری فراوانی برای فعالان اقتصادی باشد. موسسات با انگیزه های متفاوتی اقدام به سرمایه گذاری ویژه در رویدادهای نمایشگاهی می نمایند که از آن جمله می توان به حفظ و ارتقاء برند، غلبه بر رقبا، توسعه بازار، رونمایی از کالا یا خدمات جدید و غیره اشاره کرد.
احصاء صحیح فرصت های تبلیغاتی و ارائه آنها به جامعه هدف معامله ایست که طرفین آن برنده خواهند بود. چراکه برگزارکنندگان نیز برای تامین هزینه ها غالباً با کمبود نقدینگی دست به گریبان هستند.
از دیگر فعالیت های کانون برسام که بهتر است همزمان با بازاریابی و فروش فضای نمایشگاهی صورت پذیرد، شناسایی و جذب حامیان مالی و معنوی است. دامنه نفوذ گسترده این کانون و تسلط پرسنل ما به فنون مذاکره راه را در این مسیر هموار می سازد.