تشکیل دبیرخانه و تامین نیروی انسانی

بطور کلی همایش ها، نمایشگاه ها و سایر مراسم از این دست، اموری هستند که به صورت پـروژه های کوتاه مدت برنامه ریزی می شوند و به شدت وابستـه به زمان می باشنـد
اشخاصی که قصد فعالیـت در چنین محیـط هایـی را دارانــد می بایستـی دارای چند ویژگی بارز باشند که برخی از آنها عبارت است از تمرکز، تعهد، سخت کوشی، توانایی کار تحت فشار، چالاکی، انضباط، توانایی انجام کار تیمی، توانایی انجام مذاکره و غیره. از آنجایی که در چنین شرایطی به هیچ وجه فرصت کافی برای آزمون و خطا وجود نـدارد، توصیـه می گردد تنها از افراد متخصص و مجرب استفاده شود.
کانون برسام به لحاظ برگزاری و یا مشارکت در برگزاری رویـدادهای متـعدد، از وجود سرمایه انسانی متبحر و کارآزموده ای در بخش های مختلف بهره مند است که در صورت لزوم این دانش سازمانــی را در اختیـــار مشتریان خویـش نیز قرار می دهـد و می تـوان از ایشان بصورت مقطعی در سطوح مدیریتی و اجرائی بخش های زیر استفاده کرد:
– اداری و مالی
– تبلیغات و روابط عمومی
– بازاریابی و فروش
– تشریفات و مهمانداری
– غرفه داری
– فناوری اطلاعات (IT)
– تحقیق بازار و پرسشگری