تامین محل برگزاری

انتخاب صحیح محل برگزاری نخستین گام موفقیت هر رویدادی است.
این کانون ضمن انعقاد تفاهم نامه همکاری با برخی از بهترین و مجهزترین سالن ها و مراکز اجتماعات، مقدمات رفاه بیشتر مشتریان گرامی و بهره مندی ایشان از خدمات ویژه را فراهم آورده است. برای بازدید مجازی از امـاکن عمومـی طرف قــرارداد کانــون برسام و همچنین آشنــایی بیشتر با امکانات هر یک، لطفاً از بـخش مربـوطه در پایـگاه اینـترنتی www.barsam.org دیدن فرمایید.
کارشناسان ما با توجه به موضوع، اهداف، زمان، نوع مدعوین، تعداد مخاطبین و سایر ویژگی های برنامه بهترین گزینه ها را به شما پیشنهاد خواهند داد.
عموماً انواع سالن ها عبارتند از:
سینمایی ( آمفی تئاتری)
سمیناری (U شکل)
چند منظوره