دکتر علی اکبر شیرکوند

دکتر علی اکبر شیرکوند

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تهران
مهندس هادی فتحی مقدم

مهندس هادی فتحی مقدم

رئیس اداره برج میلاد تهران
بیژن شفیع خراسانی

بیژن شفیع خراسانی

نائب رئیس فدراسیون ورزش های کارگری/ گزارشگر، مجری، مفسر ورزشی
محمدرضا حیاتی

محمدرضا حیاتی

مشاور ستاد در حوزه خبری و اطلاع رسانی
دکتر بیژن قدوسی

دکتر بیژن قدوسی

مشاورعالی ستاد برگزاری در امور اقتصادی و اجرایی
دکترمحمدرضا حقیقی

دکترمحمدرضا حقیقی

مدیرعامل شرکت پتروبسپار سیرجان/ مدیرروابط عمومی اسبق گروه خودروسازی سایپا/ مشاور ستاد در امور ارتباطات
دکترمسعود سیرتی

دکترمسعود سیرتی

دکتری تخصصی کسب وکار هوشمند / بنیانگذار اکوسیستم حمل ونقلی"فلو" / کوچ حرفه ای کسب و کار (business coaching) / منتور و داور استارتاپ های حوزه حمل ونقل / مشاور اقتصادی سرمایه گذارهای خطرپذیر
محمد بردیده

محمد بردیده

مدیر کلوپ رسمی BMW ایران / مدیر BMW کمیته کلاسیک فدراسیون اتومبیلرانی