پذیرایی

نحوه پذیرایی از مدعوین یکی از شاخصه های اصلی ارزیابی هر رویداد و همایشی است.
کانون برسام ضمن در اختیار داشتن ناوگان توزیع مجهز به یخچال و گرم نگهدارنده، آماده طبخ و سرو لذیذترین غذاهای ایرانی و فرنگی همراه با انواع دسر و سالاد به صورت سلف سرویس و یا در بسته بندی شکیل می باشد.

error: Content is protected !!