ساخت غرفه

طراحی و ساخت غرفه ای زیبا، شما را متمایز می سازد. تناسب فضای نمایشگاهی با نیاز های سازمان و بهره از آخرین دستاورد های علمی در زمینه دکوراسیون ضمن افزایش کارآیی فضای غرفه، نشانگر اعتبار و اقتدار هر موسسه ای است. برای این منظور کانون برسام از چیره دست ترین طراحان و زبده ترین عوامل اجرایی برای تامین نیاز های مشتریان خود بهره می برد.

error: Content is protected !!