مهندس محمدرضا ریاضتی

مهندس محمدرضا ریاضتی

رئیس اداره امور نمایشگاهی برج میلاد تهران/ رئیس ستاد برگزاری
09126787470
علیرضا چیذری

علیرضا چیذری

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره موسسه برنامه سازان میهن/ مدیر مسئول کانون برسام/ دبیر اجرایی جشنواره
09123235293
محمد مرادی

محمد مرادی

مسئول امور هماهنگی
09331199327
مجید قنبری

مجید قنبری

مدیر بازرگانی
09128030210

احمد کلهر

مدیر فضای باز
09122190337
سحر طاهری

سحر طاهری

مسئول سالن C
09170204024
جلوه رحمانی نیا

جلوه رحمانی نیا

مسئول امور اداری و تکمیل مدارک
09375711852
وحید علیفر

وحید علیفر

پشتیبانی و تدارکات
09305757683