نیازهای شغلی

1- مسئول روابط عمومی

مسلط به Office و اینترنت
مسلط به امور تبلیغات
آشنا با فضای مجازی، جراید و رسانه ها
آشنا به امور باشگاه مشتریان

2- مسئول دفتر

مسلط به Office و اینترنت
آشنا به امور دفتری
آشنا به نرم افزار بیمه
پاسخگویی به تلفن و تنظیم جلسات

3- بازاریاب

مسلط به برقراری ارتباط با مشتریان
آشنا به امور نمایشگاهی، همایش ها و سایر رویدادهای تجاری
آشنا به نرم افزاری کاربردی
دارای قدرت پیگیری و نظم کاری

از واجدین شرایط خواهشمند است پس از مطالعه شرایط عمومی استخدام، در صورت تمایل نسبت به دریافت فایل PDF فرم استخدام اقدام نموده و آنرا به دقت تکمیل فرمایند. سپس فرم تکمیل شده را از طریق پست، نمابر و یا پست الکترونیکی جهت بررسی به موسسه برنامه سازان میهن ارسال نمایید.

error: Content is protected !!