نیازهای شغلی

  • بازاریاب تلفنی

مسلط به برقراری ارتباط با مشتریان
خوش صدا دارای فن بیان قوی
آشنا به نرم افزاری کاربردی
دارای قدرت پیگیری و نظم کاری

  • ویزیتور (ترجیحاً با وسیله نقلیه)

مسلط به برقراری ارتباط با مشتریان
آشنا به مناطق مختلف تهران
آشنا به نرم افزاری کاربردی
دارای قدرت پیگیری و نظم کاری

  • توزیع کننده اوراق تبلیغاتی

دارای مهارت برقراری ارتباط و جذب مخاطب
با مسئولیت و دارای شرافت کاری
با انگیزه و پر تلاش
آشنا به مناطق غرب تهران

  • مسئول روابط عمومی

مسلط به نرم افزارهای Ms Office و اینترنت
مسلط به امور تبلیغات
آشنا با فضای مجازی، جراید و رسانه ها
آشنا به امور باشگاه مشتریان

  • مسئول دفتر

مسلط به نرم افزارهای Ms Office و اینترنت
آشنا به امور دفتری
آشنا به نرم افزار بیمه
پاسخگویی به تلفن و تنظیم جلسات

از واجدین شرایط خواهشمند است پس از مطالعه شرایط عمومی استخدام، در صورت تمایل نسبت به دریافت فایل PDF فرم استخدام اقدام نموده و آنرا به دقت تکمیل فرمایند. سپس فرم تکمیل شده را از طریق پست، نمابر و یا پست الکترونیکی جهت بررسی به موسسه برنامه سازان میهن ارسال نمایید.